VGS

Let op: Inmiddels is er een update geplaatst bij dit bericht. Klik hier om het nieuwsbericht te lezen.

Inmiddels is bekend gemaakt dat de subsidieregeling in gang treedt per 4 januari 2021 en dat het gaat om de eerste 100 miljoen euro. Een aanvraag kan worden ingediend tot 30 juni 2021. Belangrijke kanttekeningen hierbij zijn dat de hoogte van de subsidie afhankelijk is van het leerlingenaantal en dat er sprake moet zijn van cofinanciering. 30% wordt namelijk gefinancierd door het Rijk, 70% moet bijgelegd worden door de gemeente en het schoolbestuur zelf.

Voor de verdere voorwaarden met betrekking tot de subsidieregeling en de mogelijkheden om deze ‘ventilatiesubsidie’ aan te vragen, verwijzen we u graag naar het uitgebreide artikel van de PO-Raad en de publicatie in de Staatscourant.