VGS

We plaatsen met enige regelmaat berichten over actuele subsidies in het onderwijs. Dit is het zesde bericht.

Uit de voorwaarden blijkt onder meer dat de aanvrager aan dient te tonen een plan te hebben om internationalisering te verankeren in schoolbeleid (of dit al heeft gedaan). De activiteiten moeten plaats vinden binnen het reguliere onderwijsprogramma. Doel is om scholen te motiveren om internationalisering in het schoolbeleid op te nemen.

Aanvraag

Er is geen deadline voor de aanvraag, maar subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Op deze pagina vindt u meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure.

Eerder verschenen in deze serie de volgende subsidieberichten: