VGS

NAAR CORONA-OVERZICHT

Subsidie thuisonderwijs

Om te voorkomen dat kinderen ten gevolge van de coronacrisis een ontwikkelachterstand oplopen, stelt het kabinet €244 miljoen beschikbaar voor o.a. het basisonderwijs. Vanaf 2 juni kunt u subsidie aanvragen om uw leerlingen in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021 maatwerk te bieden met inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Je kunt de subsidie hier aanvragen. Om zoveel mogelijk scholen de kans te geven gebruik te maken van deze subsidie, wordt je gevraagd een realistische schatting van het aantal deelnemende leerlingen te maken. Aanvragen kunnen tot en met 21 juni 2020 worden ingediend.

Ruimte voor maatwerk

Het is aan de school om naar eigen professioneel oordeel te bepalen of, en welke leerlingen gebaat zijn bij extra ondersteuning door middel van deze subsidie. Het geld kan worden ingezet voor extra onderwijstijd buiten school (denk aan zomer-, herfst-, weekendscholen of een verlengde schooldag) óf onder schooltijd buiten de reguliere lessen om.

Nieuwkomerskinderen

Naast de 244 miljoen stelt het kabinet 21 miljoen extra beschikbaar voor nieuwkomerskinderen. Thuisonderwijs is voor deze kinderen extra lastig aangezien hun ouders veelal de Nederlandse taal minder goed beheersen en hun kinderen minder kunnen bijstaan.

Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen over de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021.

Eerder verschenen in deze serie de volgende subsidieberichten:

NAAR CORONA-OVERZICHT