VGS

We plaatsen met enige regelmaat berichten over actuele subsidies in het onderwijs. Dit is het elfde bericht.

Het gaat om vergoeding van ten hoogste 640 verlofuren gedurende twee studiejaren. Het subsidiebedrag kan oplopen tot maximaal € 47.040,-. Bij deeltijd wordt het bedrag naar rato bijgesteld. De subsidieregeling is een gevolg van een kabinetsbesluit in 2016. Toen is besloten om in de afgebakende periode 2017-2022 jaarlijks een tegemoetkoming beschikbaar te stellen, zodat schoolleiders vervangen kunnen worden wanneer ze een studie volgen.

Let op: een aanvraag moet zijn ingediend vóórdat de opleiding start. Als de schoolleider dus in september met een opleiding start of van plan is dat te doen, is aan te raden dit spoedig in gang te zetten.

Meer informatie

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Op deze pagina vindt u meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure.

Eerder verschenen in deze serie de volgende subsidieberichten: