VGS

Vanaf maart zal deze subsidie opnieuw worden opengesteld. Er wordt echter een splitsing gemaakt naar prioriteitsscholen en alle overige scholen. Alle prioriteitsscholen (oordeel zeer zwak of onvoldoende) gaan ondersteuning vanuit OCW via een onderwijsadviseur basisteams ontvangen. De school houdt wel de regie. De overige scholen kunnen zich nu alvast voorbereiden. Op de menukaart verbetering basisvaardigheden kunt u onder andere kiezen hoe u de basisvaardigheden wilt verbeteren. Informeer alvast de belanghebbenden en denk na over een nulmeting!

Op deze website komt binnenkort meer informatie.