VGS

Het ministerie van Onderwijs heeft ruim 4 miljoen beschikbaar gesteld voor scholen en voorschoolse voorzieningen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen twee soorten subsidie, namelijk 1) subsidie voor een taaltraject voor ouders met een taalniveau lager dan 2F, en 2) subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid in gezinnen.

Het doel van deze subsidie is om effectieve ondersteuning te bieden aan kinderen en volwassenen met een taalachterstand die passend is bij hun behoefte. Denk hierbij aan laagtaalvaardige projecten en cursussen op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden. Op die manier krijgt iedereen de kans om zichzelf te ontwikkelen en zodoende optimaal te functioneren in onze samenleving. Óók scholen hebben baat bij deze subsidie. Kinderen in een taalrijke omgeving zelf ook (sneller) taalvaardiger worden. Daarnaast bevorderd taal de communicatie tussen ouders en scholen.

Wees er snel bij; de subsidieaanvragen (met een maximum van 125.000 euro per aanvraag) kunnen tot 31 mei 2020 worden ingediend.

Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor projecten en cursussen voor ouders op www.telmeemettaal.nl/subsidie/ouders.
Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor cursussen voor werknemers op www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers.