VGS

We plaatsen met enige regelmaat berichten over actuele subsidies in het onderwijs. Dit is het vierde bericht.

De subsidies zijn bedoeld voor leerlingen die bij de overgang van het PO naar het VO een hoger niveau aankunnen en dat ook willen, maar deze ambitie minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten kunnen realiseren. Bijvoorbeeld omdat ze vanuit hun omgeving minder steun hebben ontvangen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een doorstroomprogramma zich in ieder geval richten op cognitieve en/of metacognitieve vaardigheden van de leerlingen, op hun thuissituatie, op ouderbetrokkenheid en omgevingsfactoren.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Let op: de deadline voor de aanvraag is 31 mei 2020. Op deze pagina vindt u meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure.

Eerder verschenen in deze serie de volgende subsidieberichten: