VGS

In euro’s

Per kalenderjaar is voor zowel 2019 als 2020 een subsidiepot van 3 miljoen euro beschikbaar. Het subsidiebedrag per leraar die de gymopleiding volgt, betreft maximaal 3.500 euro voor het collegegeld en maximaal 700 euro voor studiemiddelen en reiskosten.

Voorwaarden

De subsidieaanvraag moet worden gedaan voor aanvang van de leergang. Het is ook mogelijk voor alleen de 2e en 3e module subsidie aan te vragen als de betreffende leerkracht al eerder met de opleiding is begonnen. Het beschikbare subsidiebedrag wordt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen verdeeld.

Het aanvraagformulier is te vinden op deze webpagina. Hier vindt u ook aanvullende voorwaarden met oog op de verantwoording.