VGS
Studiereis naar de Verenigde Staten

Waarom deze reis?

De studiereis is het middel om uit de drukte van alle dag te stappen en u te richten op relaties en visieontwikkeling. U bouwt relaties (verder) op, bespreekt actuele onderwerpen en leert van andere organisaties en onderwijssystemen. Een bijkomend voordeel is dat deze studiereis bijdraagt aan de herregistratie als schoolleider. Op basis van een professionaliseringsthema wordt voorafgaand aan de reis een persoonlijke leervraag opgesteld. De activiteiten tijdens de reis activiteiten passen bij deze leervraag. Door het bijhouden van een portfolio toont u uw leerproces aan en dat is nodig voor het valideringsproces.

Wat gaat u doen?

Tijdens de studiereis zult u verschillende NRC scholen bezoeken. NRC staat voor Netherlands Reformed Congregations en is een zusterorganisatie van VGS. Hier gaan we met elkaar in gesprek en bespreken we thema’s als gelijke behandeling, genderideologie, vrijheid van godsdienst en onderwijs. Naast gesprekken zullen we met experts van o.a. TCC debatteren. Centraal staan de volgende vragen:

  • Hoe is reformatorisch onderwijs in USA georganiseerd? (financiële aspect, maar ook relatie kerk-school-gezin)
  • Wat is de relatie overheid en onderwijs?
  • Wat is de relatie inspectie en het onderwijs?

Programma

Er is nog geen definitief programma. Onderstaand vindt u een eerste concept.

Concept programma

Praktische informatie

  • Datum: dinsdag 15 t/m vrijdag 25 oktober 2019
  • Minimaal aantal deelnemers: 12 personen
  • Kosten: naar verwachting circa € 3900,- p.p. op basis van een éénpersoonskamer

Let op: wijzigingen voorbehouden

Meer informatie

We hopen u begin 2019 van meer informatie te voorzien. U kunt hiervoor ook contact opnemen met P.W. (Pieter) Moens. We zien uw belangstelling graag tegemoet. Dit kunt u aangeven bij Cora de Wit.