VGS

Het was de bedoeling dat de Tweede Kamer hierover dinsdag 24 september jl. zou stemmen. Echter, voor aanvang van de stemming stelde VVD-er Heerema voor om de stemming uit te stellen. Dit vanwege het feit dat de zogenaamde appreciatie van de amendementen en de moties door het Kabinet nog niet was ontvangen. Aldus werd besloten. Naar verwachting zal nu D.V. dinsdag 1 oktober over het wetsvoorstel en de wijzigingsvoorstellen worden gestemd.