VGS

Vragenronde Eerste Kamer
Er zijn vorige maand door diverse Eerste Kamerleden vragen over het wetsvoorstel gesteld, waaronder door SGP-senator Holdijk. Recent zijn deze vragen beantwoord door de indieners van het wetsvoorstel  en  minister Plasterk. Zij stellen dat het mogelijk blijft om van medewerkers te vragen de grondslag te onderschrijven. Verschillende Kamerfracties hadden in de Tweede Kamer uitgesproken dat in hun interpretatie van de AWGB dit niet meer mogelijk moet zijn. De Eerste Kamer en de minister lijken echter een ander accent te leggen. Hierbij mag echter geen direct onderscheid gemaakt worden op andere gronden dan godsdienst of levensovertuiging. Hoewel de positie van het benoemingenbeleid en personeelsbeleid van het reformatorisch onderwijs door dit wetsvoorstel onder druk staat, blijkt deze positie dus niet zó te verslechteren als de tekst van het initiatiefwetsvoorstel en de discussies daarom heen lijken te suggereren.

Ook werden vragen gesteld over de grondrechtenbalans tussen het gelijkheidsbeginsel en de vrijheid van onderwijs. De vrees onder de vraagstellers was dat er een verschuiving plaats vond ten voordele van het gelijkheidsbeginsel. De indieners geven aan dat het wetsvoorstel geen rangorde aanbrengt, maar dat het aan de rechter is welk grondrecht in een concreet geval het zwaarste moet wegen. De praktijk zal moeten uitwijzen of die vrees terecht is gebleken.

Behandeling Eerste Kamer
Er volgt nu nog een plenair debat in de Eerste Kamer. Dit staat gepland voor D.V. 3 februari 2015. Het is onze bedoeling u via de website op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.