VGS

Verplichting

Uit contacten met Kennisnet en andere organisaties is gebleken dat de lijn dat een FG-er voor (ook kleine) scholen verplicht is. Dit op basis van verdere uitleg van de AVG en de situatie in andere Europese landen. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die onlangs over dit onderwerp sprak op een congres van Kennisnet, gaat daarvan uit. Dat betekent volgens de AP overigens niet dat persé een zware variant van FG-dienstverlening binnen de scholen hoeft te worden ingezet: volstaan kan ook worden met een light-variant als dat passend is bij een specifieke school.

Aanbod

Op dit moment voeren we gesprekken met een aanbieder van FG-dienstverlening, die de scholen hierin kan ondersteunen op een toegankelijke laagdrempelige manier binnen een schappelijk tarief. Deze aanbieder voert nu een pilot op een paar scholen uit om met een aanbod te kunnen komen wat passend is voor de VGS- en VBSO-scholen. Half november komen we met meer informatie hierover. Uiteraard is het voor u als school ook mogelijk om zelf een FG-aanbieder te benaderen.