De ongelijkheid neemt toe signaleert de Onderwijsinspectie in haar jaarlijkse staat van het onderwijs, maar dan vooral op sociaal economische factoren. Kinderen van hoog opgeleide ouders zitten steeds minder vaak in de klas bij kinderen met laag opgeleide ouders. Daarnaast hebben hoogopgeleiden de neiging zich af te scheiden van de rest van het onderwijs. De segregatie is extreem in Nederlandse steden laat internationale vergelijking zien.