VGS

Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat een goede school bijna altijd een goede schoolleider heeft. Ook kunnen scholen waar de kwaliteit slecht is door een goede schoolleider soms in korte tijd sterk verbeteren. De inspectie noemt het schoolleiderschap een onderschat beroep. De VGS kan zich helemaal vinden in deze conclusies en zet samen met Driestar Educatief dit jaar sterk in op het aantrekkelijk maken en versterken van het beroep van schoolleider.

Passend Onderwijs
De algemene trend is dat meer kinderen naar het reguliere onderwijs gaan. Financiële prikkels lijken soms een belangrijk argument om kinderen niet naar het speciaal  onderwijs te sturen. Dat baart de inspectie zorgen. Bestuurder van Berséba, Gert van Leeuwen, plaatst hier desgevraagd enkele kanttekeningen bij. ‘Er zijn samenwerkingsverbanden die sterk moeten besparen. Ik kan me voorstellen dat de scholen daar de opdracht krijgen minder te verwijzen. In feite worden ze financieel gedwongen. Overigens zitten we nu in de vereveningsperiode, dus is de situatie op dit moment nog beheersbaar. De genoemde trend zou er dan nu nog niet hoeven te zijn. We vernemen wel geluiden dat het SBO aan het krimpen is. Als dat komt doordat men om financiële motieven niet verwijst, is dat ernstig. Als dat komt doordat steeds meer scholen de basisondersteuning goed op orde hebben en een sterke motivatie ontstaat om thuisnabij onderwijs te bieden, is dit geen slechte ontwikkeling. Daar is dan nog wel wat onderzoek voor nodig. Binnen Berséba verschilt de situatie per regio. In Randstad is er sprake van groei, in Zeeland en Midden van stabilisatie en in Noordoost van krimp. In Ede zag men terugloop, maar tussentijds werden de lege plaatsen weer gevuld. Dit geeft wel aan hoe voorzichtig we moeten zijn met het uitspreken van trends.’
 
Veiligheid
Bijna alle scholen, zeker in het primair onderwijs, kennen een sociaal veilige omgeving voor kinderen. In het PO is dit 92 procent, in het VO 89 procent. Het actief voeren van veiligheidsbeleid lijkt niet heel veel verschil te maken. Zo is in het PO bij scholen die en actief beleid voeren het percentage van de kinderen dat zich veilig voelt 95 procent. De VGS is blij dat het voor de meeste kinderen mogelijk blijkt in een sociaal veilige omgeving te leren en pleit ervoor om de nadruk niet onnodig te leggen op beleid en instrumenten maar op de pedagogische houding van de leerkracht. Die kan het verschil maken.