VGS

Vensters

Dat betekent dat de sector zelf aan zet is. De PO-Raad, VO-Raad en Kennisnet hebben de handen daarom ineengeslagen en via Vensters kunt u Scholen op de kaart invullen. Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs.

Scholen op de kaart is een mooi instrument om inzichtelijk te maken hoe uw school ervoor staat en waar uw school het geld aan uitgeeft. Vul daarom ook de gegevens van uw school in op Scholen op de kaart via Vensters.

Jaarverslag

Daarnaast is in de code Goed Bestuur vastgelegd dat het jaarverslag van de school actief openbaar gemaakt wordt. Publiceer het jaarverslag daarom ook op de website van uw school. Op die manier verantwoordt uw school zich ook richting de ouders, de politiek en andere belanghebbenden.