VGS

Vanuit verschillende perspectieven komt de reikwijdte en uitwerking van dit belangrijke artikel onder spanning te staan. In deze masterclass onderwijsrecht krijgt u door hoogleraar Laemers actuele kennis en inzichten aangereikt over de juridische implicaties van artikel 23 vanuit verschillende perspectieven.

Deze training bestaat uit twee dagdelen. In het eerste dagdeel (23 oktober) zal er een introductie gegeven worden op de historie van artikel 23 en de implicaties daarvan op de huidige onderwijspraktijk. Het tweede dagdeel (12 november) zal ingevuld worden met thema’s in overleg met de deelnemers. Er is voldoende ruimte voor vragen en gesprek.

De belangrijkste doelen:

  • Kennis van de historie van artikel 23.
  • Kennis van de implicaties in de praktijk van de school.
  • Actuele kennis over diverse thema’s m.b.t. onderwijsrecht zoals bijvoorbeeld de acceptatieplicht en het richtingenbegrip.
  • Gesprek en meningsvorming over bovengenoemd thema’s.

Meer informatie over kosten, locatie en tijden vindt u hier.