VGS

Als VGS kunnen en willen we hier graag aan bijdragen. Dit kan door middel van het verzorgen van een lezing. Actuele informatie maar juist ook de Bijbelse en principiële onderbouwing bij deze onderwerpen is belangrijk om te delen en te bespreken. Uiteraard gaan we altijd met elkaar in gesprek over de behoefte die op uw school leeft. Voorbeelden van thema’s waar wij lezingen over verzorgen zijn:

 • Vrijheid van onderwijs
 • Burgerschapsonderwijs
 • Maatschappelijke opdracht van de school
 • Identiteit(s) ontwikkeling
 • Relatie kerk en school
 • Governance/bestuur en toezicht
 • Onderwijsinspectie
 • Belangenbehartiging door de VGS: wat doen we en hoe doen we dat?
 • Gespreksavond/debat leiden
 • Dagvoorzitter zijn
 • Aansprakelijkheid
 • Toepassing identiteitsprofiel
 • Algemene wet gelijke behandeling
 • Toelatingsbeleid; open/gesloten; gemeenschap
 • Emancipatiebeleid
 • Spanning op de grondrechten
 • Toekomst reformatorisch onderwijs
 • Reformatorische brede school
 • Genderideologie en het effect op het reformatorisch onderwijs
 • Leerlingendaling en de gevolgen voor uw school
 • Het belang van een goede medezeggenschap
 • Renovatie of nieuwbouw van een schoolgebouw