VGS

Het nieuwe convenant beperkt zich niet langer tot bedrijven als sponsors, maar heeft ook betrekking op sponsoring door organisaties. Ook is een aantal definities aangescherpt en/of verduidelijkt.

Al met al biedt het vernieuwde convenant scholen handvatten om zorgvuldig en transparant met dit onderwerp om te gaan. Klik hier voor de nieuwe versie.

Lees en pas toe!