VGS

NRC Handelsblad publiceerde op 27 maart een artikel over de Gomarus scholengemeenschap in Gorinchem. In reactie daarop wil de VGS namens alle christelijke scholen op reformatorische grondslag benadrukken dat sociale veiligheid voor álle leerlingen, ongeacht hun achtergrond of geaardheid, cruciaal is. Juist omdat naastenliefde in ons christelijk geloof centraal staat, vinden wij dit essentieel. Alleen in een veilig klimaat kunnen kinderen opbloeien en tot leren komen.

Uit het NRC-artikel blijkt dat oud-leerlingen zich ónveilig hebben gevoeld. Dat raakt ons, en wij betreuren dat. We leren hiervan. Deze verhalen sporen ons aan om met des te meer energie te blijven werken aan veiligheid voor iedereen binnen de Bijbelse kaders. Zodat elk kind zich op school helemaal thuis voelt.

In ons onderwijs besteden wij volop aandacht aan sociale veiligheid en seksuele diversiteit, zoals de overheid dat van ons vraagt. Zo leren we onze kinderen bijvoorbeeld dat het huwelijk in Nederland is opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Bij dit alles houden we vast aan de Bijbelse kaders die de ouders ook in de opvoeding aan de leerlingen van onze scholen meegeven.

Vanuit samenleving en politiek klinkt inmiddels de oproep om zowel het openbaar ministerie als de onderwijsinspectie in te zetten. De VGS ziet hun onafhankelijke oordeel met vertrouwen tegemoet.