VGS

De bewindsman stak de loftrompet af over de vrijheid van onderwijs: ‘In Nederland hebben we ongekende vrijheden, waaronder heel veel keuzevrijheid. Ouders zijn vrij om voor hun kinderen de school te kiezen die aansluit bij de opvoeding. Een fantastisch systeem!’

Maar, vervolgde Slob, ‘bij die vrijheid hoort ook verantwoordelijkheid.’ De onderwijsvrijheid is niet onbeperkt. Vanuit bijvoorbeeld de rijksoverheid zijn verwachtingen en kaders geformuleerd waaraan scholen moeten voldoen. Aan scholen de taak om die verantwoordelijkheid waar te maken, vindt de minister: ‘Want als je de onderwijsvrijheid alleen maar claimt als recht, zonder verantwoordelijkheid te nemen, dan loop je het risico dat die vrijheid op een gegeven moment gaat verdwijnen. Wees je daarvan bewust. Neem je verantwoordelijkheid, zorg ervoor dat het bestel kan blijven bestaan.’

‘De onderwijsvrijheid is geen rustig bezit; vrijheid gaat hand in hand met verantwoordelijkheid.'
minister Arie Slob

Eerste afslag

Slob benadrukte dat de vrijheid van inrichting impliceert dat keuzes in eerste instantie op school worden gemaakt: Hoe wordt het geld besteed? Waar gaan de kinderen naar toe op excursie? Welke eigen accenten zet de school bij de kerndoelen? ‘We hebben bewust voor dit onderwijsbestel met vrijheid van inrichting gekozen. De eerste afslag is altijd de school; daar moet de discussie worden gevoerd. Als politiek is het belangrijk om onze plek te kennen.’

Als ouders het er niet mee eens zijn dat hun kinderen meedoen aan islamitische rituelen wanneer ze met school een moskee bezoeken, moeten ze daarover dus bij de school aankloppen, zei Slob in de richting van PVV en SGP. Hij voelt er niks voor om vanuit Den Haag scholen richtlijnen voor dat soort excursies mee te geven. De SGP pleitte er dinsdag voor om ouders die hun kinderen naar openbare scholen laten gaan, het recht te geven hun kind thuis te houden als hun klas een moskee bezoekt.

Lerarentekort: ‘We doen wat we kunnen. Het is echt alle hens aan dek, want de problematiek wordt elke dag gevoeld.”
minister Arie Slob

Promoten

De minister reageerde positief op het pleidooi van ChristenUnie-Kamerlid Bruins om goede voorbeelden van ouderbetrokkenheid bij school te promoten. Nog dit jaar schrijft hij een brief aan de Kamer over ouderbetrokkenheid, liet Slob weten. Daarin meldt hij op welke manieren hij ouderbetrokkenheid wil bevorderen.

Richting de SGP merkte de bewindsman op dat ook vrijwilligers op scholen gratis een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen aanvragen.

Slob liet verder weten dat hij alles op alles zet om het lerarentekort aan te pakken. ‘We doen wat we kunnen. Het is echt alle hens aan dek, want de problematiek wordt elke dag gevoeld.”