VGS

Visie VGS

Het is positief dat Minister Slob meedenkt in het zoeken naar directe maatregelen om iets aan het lerarentekort te doen. Ook creatief en moedig dat hij onbevoegden voor de klas durft voor te stellen. VGS staat hier positief in. Als dit daadwerkelijk op korte termijn een optie is moeten scholen deze handschoen zeker oppakken.

minister Arie Slob

Ook in de achterban van de reformatorische scholen zijn bekwame ambachtslieden te vinden die zich op deze wijze willen inzetten.

Punt van aandacht is wie toezicht houdt op de kinderen gedurende de les. Dat maakt dat bijvoorbeeld bij lessen bewegingsonderwijs er niet op een onbevoegd persoon een beroep kan worden gedaan. De veiligheid van kinderen moet ten alle tijd gewaarborgd worden. Ook is het duidelijk dat dit geen structurele oplossing is.

Verder is het zo dat juridisch gezien alleen les gegeven mag worden onder toezicht van een bevoegde leerkracht, waardoor deze maatregelen niet toepasbaar is. We gaat er vanuit dat de minister deze ruimte geeft en dit juridisch geborgd gaat worden.

Klik hier voor de handreiking.