VGS

De aanbesteding

Het feit dat iedere school met enige vorm van schoonmaak te maken heeft, heeft Schoolinkoop doen besluiten om een Europese aanbesteding te starten voor het collectief inkopen van schoonmaak(middelen). De begrippen ‘goed’ en ‘schoon’ worden door iedereen anders beschreven. Om die reden heeft Schoolinkoop in de Europese aanbesteding voor schoonmaak de lijst ‘definitie van een schone school’ opgenomen om ervoor te zorgen dat de inschrijvende dienstverleners voldoen aan specifieke eisen.

Na een aanbestedingstraject van enkele maanden is de aanbesteding afgerond en gegund aan CSU. CSU is werkzaam voor 260 onderwijsopdrachtgevers op meer dan 1300 locaties.

De voordelen van collectieve inkoop

Naast uitstekende condities en scherpe prijzen zijn de volgende zaken te realiseren:

  • Verhoging van het gebruik van duurzame producten;
  • Verlaging van de administratieve lasten;
  • Ontzorgen van de backoffice
  • Sterke inkooppositie door krachtenbundeling
  • Kwalitatief hoogwaardige producten en dienstverlening

Daarnaast voert Schoolinkoop ook het contractmanagement uit voor de deelnemende scholen. Denk hierbij aan het monitoren van leveranciersprestaties, het bewaken van de naleving van de afspraken in het contract, het behandelen van klachten en vele andere zaken.

Bent u benieuwd of uw school of bestuur zich ook kan aansluiten bij dit collectieve contract voor schoonmaak? Neem dan contact op met Schoolinkoop door te mailen naar info@schoolinkoop.nl of ga naar www.schoolinkoop.nl voor het aanmeldformulier.