VGS

In dit schoolprofiel gaat het, in tegenstelling tot in het identiteitsprofiel, niet zozeer om wat van het personeel wordt verwacht, maar wordt meer een beeld van de school geschetst. Scholen met een min of meer gesloten toelatingsbeleid kunnen op die manier van de ouders (volledige) instemming met dit profiel vragen. Scholen met een opener beleid kunnen mee het schoolprofiel aangeven waar de school voor ‘gaat en staat’. De vraag is dan in die gevallen aan de ouders of zij dit respecteren met als consequentie dat zij er dus mee instemmen dat hun kinderen op school volgens de idealen van het profiel worden onderwezen.

Behoud identiteitsprofiel

Het is niet de bedoeling om met het schoolprofiel het identiteitsprofiel te vervangen. Het is de bedoeling dat het identiteitsprofiel in meer algemene zin, en met name in het kader van het personeelsbeleid wordt ingezet. Het schoolprofiel is bedoeld om daarnaast in het kader van het toelaten van leerlingen te gebruiken.

Opvragen

Vanmorgen is het profiel per mail naar onze leden verstuurd. Heeft u dit bericht niet ontvangen? Dan kunt u het profiel opvragen bij het secretariaat.

Vragen

Voor vragen over dit profiel en over het toelatingsbeleid in het algemeen kunt u contact opnemen met beleidsadviseur en jurist Jan Macdaniel. Wij kunnen hierover ook een lezing of presentatie op locatie geven.