VGS

Europese aanbesteding

In 2017 hebben meerdere schoolbesturen deelgenomen aan de collectieve Europese aanbesteding voor sanitaire producten van Schoolinkoop. Destijds is CWS verkozen tot de inschrijver met de beste prijs- en kwaliteitsafspraken.

Omdat de contractperiode van dit collectief eind 2023 afloopt, start Schoolinkoop weer een nieuwe collectieve aanbesteding. Zo zorgt Schoolinkoop ervoor dat niet alleen de scholen die deelnamen aan het vorige collectief, maar ook nieuwe scholen een verbeterslag in zowel prijs- als kwaliteitsafspraken kunnen maken middels gezamenlijke inkoop.

Voordelen van collectieve inkoop

De voordelen van het collectief, zeker ook voor kleinere scholen, zijn:

  • Kosteloze deelname;
  • Sterke inkooppositie door krachtenbundeling;
  • Kwalitatief hoogwaardige producten en diensten;
  • Verhoging van het gebruik van duurzame producten;
  • Verlaging van de administratieve lasten.

Aanmelden

Wilt u meer weten over het aanbestedingsproces of de voordelen en inhoud van dit collectief? Doe dan mee aan de digitale informatiesessie van Schoolinkoop. Aanmelden voor de informatiesessie kan op deze pagina.