VGS

Het leerlingenaantal van de reformatorische basisschool te Drachten is onder de gemeentelijke instandhoudingsnorm gekomen. Op termijn zou dit sluiting van de school betekenen. Nu de besturen een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend, kan de Eben-Haëzerschool te Drachten toch blijven bestaan, omdat hierdoor de leerlingenaantallen van de betrokken scholen gemiddeld mogen worden. Op die manier wordt toch voldaan aan de wettelijke voorwaarden om een school in stand te houden.

De VGS juicht de samenwerking tussen beide besturen toe. Op deze wijze kan de Eben-Haëzerschool te Drachten toch open blijven. De VGS is een warm voorstander van onderlinge samenwerking tussen scholen. Daardoor kunnen schoolbesturen elkaar tot een hand en een voet zijn, wat het hele reformatorische onderwijs ten goede komt!