VGS

Als VGS hopen we ook in dit schooljaar ons in te zetten ter ondersteuning van het primaire proces alsook in het behartigen van de belangen van onze scholen. We leven in een zeer bevoorrechte situatie van vrijheid van onderwijs en volledige bekostiging daarvan. In de komende periode staat artikel 23 centraal in de discussie in de politiek en o.a. bij de Onderwijsraad: er wordt gewerkt aan een visie op de vrijheid van onderwijs voor de toekomst. Ook het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen zal in de Kamers behandeld worden en aan een nieuwe code Goed Bestuur wordt gewerkt. Genoeg te doen dus aan het begin van het nieuwe schooljaar.

We staan samen voor de opdracht om het christelijk-reformatorisch onderwijs toekomstbestendig te maken. Daarin hebben we bovenal de onmisbare zegen van de Heere nodig. Dat bidden en wensen wij u allen van harte toe.