VGS

In het afgelopen jaar is er veel gezegd over de nieuwe privacywet. Vandaag is het dan zover, de AVG is van kracht! In de media zien we dat heel Nederland er druk mee is. Zo ook de VGS scholen. Wij hebben geprobeerd u zo goed mogelijk te informeren over deze nieuwe wet. Het is goed om te zien dat de scholen ook daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan met de informatie. Zo schreef het RD een artikel over de Groen van Prinstererschool in Kampen.

Handboek privacy

Heeft u nog geen handboek privacy via de VGS besteld? Dan kan dit alsnog, via c.dewit@vgs.nl. Het handboek bevat naast een privacyreglement alle benodigde modellen, zoals een toestemmingsformulier voor ouders in verband met foto’s van leerlingen.

Extra bijeenkomst

Woensdagavond 6 juni organiseren wij in samenwerking met Wille Donker Advocaten een extra werkbijeenkomst voor gevorderden bij het handboek. U kunt zich hiervoor inschrijven tot 4 juni via het eerder genoemde e-mailadres.