VGS

Wat houdt schatkistbankieren ook alweer in?

Schatkistbankieren houdt in dat het publiek vermogen van een (onderwijs)instelling overgeheveld wordt naar de schatkist; een rekening-courant bij het Ministerie van Financiën. Eventueel mag het privaat vermogen ook overgeheveld worden naar de schatkist, mits dit minder dan 10 procent van het totale vermogen betreft.

Mede als gevolg van het feit dat er veel publiek vermogen bij scholen ‘geparkeerd’ staat, is schatkistbankieren geïntroduceerd. Door de overheid kan dit niet-gebruikte vermogen, via schatkistbankieren, juist aangewend worden om andere projecten te financieren. Op deze manier wordt voorkomen dat de overheid bij een bank leent, terwijl onder meer onderwijsinstellingen hun overtollige middelen daar hebben uitstaan. Meer informatie over de achtergrond en mogelijkheden van schatkistbankieren vindt u in onze eerdere artikelen over dit thema.

Wat zijn de reacties van klanten op schatkistbankieren?

Voor klanten die overgegaan zijn naar schatkistbankieren was de motivatie voor een overstap met name om daarmee negatieve rente te voorkomen. Ten tijde van de introductie van schatkistbankieren was namelijk bij de grootbanken boven de 100.000 euro negatieve rente van toepassing. De overstap naar schatkistbankieren heeft op dit vlak zeker zijn vruchten afgeworpen. De ontvangen rente blijkt hoger dan gedacht, dus in plaats van rente te betalen wordt een mooi bedrag aan rente ontvangen. Deze rente is momenteel gunstiger dan de huidige marktrente. We hebben hier al diverse positieve reacties over ontvangen van onze klanten.

Daarnaast werd het afdekken van risico’s als een van de redenen genoemd om over te stappen. De onzekerheid die het depositogarantiestelsel met zich meebrengt (garantie op terugbetaling tot 100.000 euro bij faillissement bank) is door schatkistbankieren afgedekt. Ook dit wordt door klanten als een geruststelling ervaren.

Bijkomend effect van risicospreiding is dat scholen en besturen de afgelopen jaren bij meerdere banken rekeningen hebben geopend en daar een deel van hun vermogen hebben gestald. Uiteraard brengen deze bankrekeningen ook kosten met zich mee. Door de overstap naar schatkistbankieren konden deze rekeningen worden opgeheven en kosten worden gereduceerd. Scholen ervaren dit als een mooie bijkomstigheid.

Welke ontwikkelingen zijn er rondom schatkistbankieren?

Het Ministerie van Financiën is op de achtergrond druk bezig met het ontwikkelen van ‘Mijn Schatkist’ (zie: webinar 20 april). Deze online omgeving maakt het voor schoolbesturen eenvoudiger om inzicht te krijgen in de verschillende faciliteiten van schatkistbankieren. Ook is het gemakkelijker om zelf wijzigingen aan te brengen en autorisaties aan te passen. Vooralsnog is de livegang van ‘Mijn Schatkist’ gepland voor donderdag 5 oktober. Hou deze datum dus in de gaten. Let wel, om toegang te krijgen tot de online omgeving is eHerkenning nodig én de juiste machtiging. Om te checken of dit het geval is, adviseren we u om het stappenplan eHerkenning te raadplegen.

In toenemende mate weten schoolbesturen met hulp van VGS de weg naar schatkistbankieren te vinden. Overweegt u ook om deel te nemen? Heeft u vragen over de recente ontwikkelingen? We helpen u graag verder.