VGS

Betaling zal op de volgende data plaatsvinden:

  • 22 december 2023: betaling reguliere salarissen, eindejaarsuitkeringen en afdracht premies over de maand december
  • 28 december 2023: betaling pensioenpremies en loonbelasting over de maand november

De afdracht van de loonbelasting over de reguliere salarissen en de eindejaarsuitkeringen over de maand december zal zoals gebruikelijk een maand later, dus op maandag 29 januari 2024, plaatsvinden.

Wilt u er  voor zorgen dat het saldo op de rekening-courant op genoemde data toereikend is?