VGS

Het ministerie van Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs hebben samen met leraren uit het voortgezet onderwijs de brochure “Ruimte in regels in het voortgezet onderwijs” en de bijbehorende website ontdekderuimte.leraar.nl ontwikkeld.

Doel daarvan is het gesprek op scholen over de organisatie van tijd te ondersteunen. De regels bieden scholen namelijk ruimte om het onderwijs zo te organiseren dat het aansluit bij de visie van de school. Zo bepalen scholen zelf hoe ze de tijd organiseren en invullen die ze willen besteden aan onderwijsontwikkeling en aan professionalisering.

In de brochure staat onder meer hoeveel uren leerlingen onderwijs moeten krijgen, wat ze in die tijd leren en hoe een school zich verantwoordt over de kwaliteit.

Eerder verscheen een vergelijkbare brochure voor het basisonderwijs en voor het mbo.