VGS

De Onderwijsraad doet onderzoek naar de ‘vrijheid van onderwijs’, zoals beschreven in artikel 23 van de grondwet. Dit is een oud recht, en voor veel Nederlanders heel belangrijk. Andere Nederlanders denken juist dat deze vrijheid van onderwijs slecht is voor de samenleving, en zij willen graag meer regie van de centrale overheid.

Rondetafelgesprekken

De Onderwijsraad wil in dit onderzoek ook graag ouders betrekken. Ze organiseert daarom rondetafelgesprekken met ouders, op verschillende plaatsen in het land, waarvoor we u van harte willen uitnodigen. Tijdens deze rondetafelgesprekken kunt u in gesprek gaan met een aantal leden van de Onderwijsraad en met andere ouders.

Het is zeer belangrijk dat er ouders vanuit de christelijk-reformatorische achterban zich hiervoor opgeven en meespreken. Namens de VGS en ROV vragen wij aan u dringend of u dit wilt overwegen en zich hiervoor wilt opgeven. Deelt u deze oproep ook met de ouders via de nieuwsbrief van uw school?

Let op: als u zich intekent bent u niet verzekerd van deelname. Op basis van de intekeningen nodigen ze per rondetafel een groep ouders uit. De Raad doet dit om ervoor te zorgen dat de groep ouders die aan tafel zit zo divers mogelijk is samengesteld.

De data en locaties

  • Donderdag 5 september Den Haag (reeds vol – aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk)
  • Dinsdag 10 september Utrecht (reeds vol – aanmelden voor deze bijeenkomst is helaas niet meer mogelijk)
  • Dinsdag 1 oktober van 20:00-21:30 in Zwolle (ca. 200 meter van het Station)
    Hotel Wientjes, Stationsweg 7, 8011 CZ Zwolle
  • Donderdag 10 oktober van 20:00-21:30 in Eindhoven (ca. 150 meter van het Centraal Station) Aristo Meeting Center, Vestdijk 30, 5611 CC Eindhoven

U kunt zich via dit formulier intekenen voor een rondetafelgesprek.