VGS
Ronde tafel gesprek met Kamerleden

Het gesprek was opgedeeld in vier blokken. Als eerst gingen de Kamerleden in gesprek met de profielorganisaties die zich van oudsher zich in het onderwijsveld begeven, waaronder VGS.

"De essentie van dit wetsvoorstel is niet dat er meer scholen bijkomen maar dat er een goede of betere aansluiting komt in het scholenbestand en de wensen van de ouders en leerlingen om zo samen te bouwen aan het beste onderwijs."
Pieter Moens

Reactie VGS

In de optiek van VGS is het huidige wetsvoorstel evenwichtig en doet het recht aan zowel het bestaande onderwijs als de wens voor nieuwe initiatieven.

Ook zijn er wat ons betreft voldoende waarborgen ingebouwd om te voorkomen dat er allerlei ongewenste ontwikkelingen ontstaan waarbij nieuwe scholen als proefballonnetjes worden opgelaten waarvan uiteindelijk de kinderen de dupe zijn.

Meest wezenlijk is echter wat we lezen in de samenvatting van de Memorie van Toelichting, pag. 3 “Met dit wetsvoorstel wordt beoogd om het scholenbestand beter aan te laten sluiten op de wensen van ouders en leerlingen, niet om het aantal scholen te vergroten”.

Dit oogmerk moet de scholen stimuleren om nog beter feeling te hebben met de ouderpopulatie wat betreft de koers en het beleid van de school. Deze stimulans wil de VGS van harte onderstrepen.

Terugblik op het rond de tafel gesprek