VGS

Zie onderstaande video ‘Kansengelijkheid via scholen of gezinnen?’ uit de serie #onderwijsdilemma’s waarin we laten zien dat er in de formatieperiode belangrijke besluiten worden genomen over onderwijs. Bekijk vervolgens de video ‘Rijke gezinsdag belangrijker dan rijke schooldag’ van KOC diensten en de ROV.

#onderwijsdilemma 2: Kansengelijkheid via scholen of gezinnen?
Rijke gezinsdag belangrijker dan rijke schooldag - ROV
  • Geran Bogaard (KOC Diensten) gaat in gesprek met Coen Anker over goed onderwijs.
  • Coen is teamleider / leerkracht op de Rehobothschool in Kootwijkerbroek.
  • Gerdien Lassche (beleidsmedewerker ROV) reageert op het voorstel van D66 om iets te doen aan kansenongelijkheid door middel van een rijke schooldag.
  • Ook Maaike de Wit (gedragswetenschapper jeugd & gezin KOC Diensten) reageert op dit voorstel.
  • Jan Bouw licht de ideeën “Thuis nabij” en “Rijke gezinsdag” toe vanuit zijn functie als ambulant hulpverlener bij KOC Diensten.

VGS en VBSO hebben vorig jaar, mede namens andere reformatorische (onderwijs)organisaties, onze kernboodschap gedeeld met de verkiezingsprogrammacommissies van verschillende politieke partijen. Tijdens de verkiezingscampagne tot en met 17 maart en in de formatieperiode daarna vragen VGS en VBSO samen met Driestar educatief, ROV, RMU, Berséba en RefSVO aandacht voor een reeks thema’s die ontleend zijn aan onze kernboodschap, zoals vrijheid van onderwijs, segregatie en sociale cohesie, kansengelijkheid, ouderbetrokkenheid en onderwijsinhoud.