VGS

Welk bedrag u in de begroting moet opnemen zal afhangen van de vraag of een externe of interne FG wordt aangesteld, maar ook hoever de school is met de invoering van het privacybeleid.

Bijkomende factoren

Een en ander is van meerdere factoren afhankelijk, zoals het uurtarief van de FG-aanbieder die u kiest, als u deze taak bij iemand buiten de school neerlegt. Scholen die ervoor kiezen een FG uit eigen gelederen aan te wijzen, zullen rekening moeten houden met benodigde taakuren voor de betreffende werknemer. Zo iemand zal ook ruimte moeten krijgen om ervaring met de AVG en deskundigheid op te bouwen door scholing en tijdsinzet voor het uitoefenen van de AVG-taken. Als FG-taken intern worden opgepakt, zullen scholen daar dus zeker rekening mee moeten houden qua tijdsinvestering.

Inzet uren

We verwachten op basis van eerdere ervaringen dat het aantal te begroten uren voor AVG-taken varieert tussen de 40 en 70 uur op jaarbasis per schoolbestuur. Een mee te wegen factor hierbij is ook de grootte van de school. Een school met 700 leerlingen heeft doorgaans wat meer uren nodig om aan de AVG te voldoen dan een school van 80 leerlingen. Mocht een externe FG-er worden aangetrokken, dan kan worden uitgegaan van het gemiddelde tarief van ongeveer 60 tot 70  per uur inclusief BTW (uiteraard afhankelijk van de aanbieder).

Bij vragen kunt u contact opnemen met Tineke Mulder.

Lees ook: “Functionaris Gegevensbescherming: moet dat echt?”