VGS

Schoolbesturen kunnen meedoen met een raamcontract wat door de PO-raad is afgesloten met WWplus. Deelname aan het raamcontract garandeert een goede en continue uitvoering van bovenwettelijke regelingen waar schoolbesturen sinds 1 januari 2019 zelf verantwoordelijk voor zijn. Wij adviseren u dan ook om de stukken in eerste instantie te ondertekenen. Op termijn zit hier een lidmaatschapseis aan vast, maar in 2019 en 2020 kunt u deelnemen zonder lid te zijn. In deze overgangsperiode bent u dan verzekerd van een goede uitvoering van deze complexe regelgeving.

De VGS is in gesprek met diverse partijen over de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen op de langere termijn. Hierin trekken we samen op met de andere profielorganisaties zoals VOSABB, Verus en de VBS. Heeft u, nu of later, vragen hierover dan horen wij dat graag.