VGS

De andere wijzigingen in de regeling blijven wel hetzelfde. Artikel 7.2a van de cao PO wordt gewijzigd als gevolg van de overeengekomen aanpassingen. De nieuwe tekst van dit artikel zal binnenkort gepubliceerd worden door de PO-raad. Verder zijn we in afwachting van de praktische uitwerking in de salarispakketten. Op dit moment kunnen we nog niets zeggen over de vergoeding in januari 2024.

Wat wijzigt er?

  • De vergoeding voor woon-werkverkeer bedraagt € 0,17 netto per kilometer.
  • De bovengrens van 21,5 kilometer wordt verhoogd naar 25 kilometer enkele reis.
  • De berekening is gebaseerd op een jaarbedrag dat wordt uitbetaald in 11 termijnen.

Wat blijft er hetzelfde?

  • Voor de eerste 7 kilometer wordt er geen vergoeding verstrekt.
  • Afstand tussen woning en werk wordt bepaald op basis van de snelste route volgens één van de gangbare routeplanners.
  • De vergoeding wordt ook verstrekt tijdens de eerste twee weken van ziekte.
  • De werkgever kan met instemming van de PGMR een vergoedingsregeling vaststellen als de regeling een verbetering inhoudt ten opzichte van artikel 7.2a van de cao Primair Onderwijs.
  • Voor vervangers geldt een bovengrens van 34,5 kilometer enkele reis in plaats van 25 (voorheen 21,5) kilometer.

Verstrekt u als werkgever een aanvullende reiskostenvergoeding of heeft u een eigen regeling met betrekking tot het vergoeden van reiskosten? Dan is het van belang om uw beleid indien nodig te herzien. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder PSA.

Dienstreizen

  • Per 1 januari 2024 wijzigt de onbelaste vergoeding van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. Dit betekent dat er per kilometer € 0,23 gericht vrijgesteld is. Veel werkgevers vergoeden € 0,28 per kilometer. Het verschil tussen de totale vergoeding en € 0,23 (fiscaal vrijgesteld) komt in veel gevallen ten laste van de vrije ruimte van de WKR. Indien u in het WKR-beleid concrete bedragen noemt, verzoeken wij u deze aan te passen en het nieuwe WKR-beleid te mailen naar uw relatiebeheerder PSA.
  • In de nieuwe cao-tekst van de cao PO 2023-2024 wordt het bedrag van € 0,28 bruto per kilometer niet meer genoemd. U bent als werkgever vrij hiervan af te wijken. Mocht u dit willen doen dan kunt u dit wijzigen in uw vergoedingenbeleid en/of WKR-beleid. Graag ontvangen wij hiervan een kopie zodat we de wijziging op de juiste manier kunnen opnemen in de salarisadministratie.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Werkgevers zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht gegevens aan te leveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de reisbewegingen van hun medewerkers. Dit betreft zowel dienstreizen als woon-werkverkeer. Eerder zou deze verplichting per 1 januari 2024 ingaan, maar deze is nu uitgesteld naar 1 juli 2024.

Nee, dit geldt alleen voor werkgevers met 100 of meer werknemers in dienst.

Iemand is een werknemer als hij bij u in dienst is met een contract wat minimaal 20 uur betaald werk per maand garandeert.

In kaart brengen hoeveel CO2-uitstoot er is door het zakelijk (dienstreizen) en woon-werkverkeer van werknemers in Nederland met als uiteindelijk doel deze uitstoot te verminderen.

Het aantal kilometers dat de werknemer aflegt voor zakelijk en woon-werkverkeer, verdeeld in soort vervoersmiddel en brandstoftype.

We zijn in afwachting van wat RAET en AFAS bieden. Zodra we hier meer over weten, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Vanaf 1 juli 2024 moet u beginnen met rapporteren. Voor 1 juli 2025 moeten alle gegevens binnen zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

U bent als werkgever verantwoordelijk voor het duurzamer maken van de personenmobiliteit alsmede voor het rapporteren van de reizen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/rapportage-wpm