VGS

In een schriftelijke reactie van minister Slob op deze vragen geeft hij aan dat de huidige regeling met twee jaar wordt verlengd. Dit betekent dat, wanneer gekozen wordt voor een scholenfusie op 1 augustus 2020 of 1 augustus 2021, scholen ook dan nog zes jaar volledige compensatie ontvangen. Scholen die per 1 augustus 2022 fuseren, ontvangen nog vijf jaar volledige compensatie.

minister Arie Slob

De minister beargumenteert zijn keuze door erop te wijzen dat de leerlingendaling in het primair onderwijs langer duurt dan verwacht. De VGS herkent dit beeld en kan zich vinden in de afweging van de minister.