VGS

Investeren in goed onderwijs. Dat zou een mooie titel kunnen zijn boven de onderwijsparagraaf in de rijksbegroting. Niet alleen financieel, maar ook op het gebied van rust en ruimte worden er grote beloften gedaan. Het kabinet laat in de plannen voor 2023 zien dat ze bijvoorbeeld wil focussen op basisvaardigheden en ruimte wil geven aan studenten door het herinvoeren van de basisbeurs. Daar zijn VGS en VBSO dankbaar voor.

‘Wij zien dat het onderwijs na twee moeilijke jaren behoefte heeft aan de drie R’s: rust, reinheid en regelmaat’
Pieter Moens

‘Wij zien dat het onderwijs na twee moeilijke jaren behoefte heeft aan de drie R’s: rust, reinheid en regelmaat’, aldus VGS-bestuurder Pieter Moens. ‘Waarden die voor iedere leerling goed zijn, maar bovenal bijdragen aan het vormen en onderhouden van een stevige waardengemeenschap in en rondom de school.’ Moens benadrukt dat goed onderwijs niet is dat individuele leerlingen “optimaliseren” of dat ieder kind het maximale uit zichzelf haalt. ‘De problemen die die houding (met name bij meisjes) met zich meebrengt, kwamen vorige week in het HBSC-rapport helder naar voren. De druk moet van de ketel. Laat er weer tijd en ruimte zijn voor goed onderwijs. Wat ons betreft is dat Bijbels onderwijs, want dát zou voor de leerlingen, maar ook voor ons hele onderwijsstelsel pas echt rust, reinheid en regelmaat geven.’

Stabiliteit

‘Practice what you preach’ vult Arno Bronkhorst (bestuurder VBSO) aan. De plannen geven volgens Bronkhorst de indruk dat het ministerie weet waar het onderwijs behoefte aan heeft: ruimte voor maatwerk en focus op de kerntaak. ‘Dat zien we dan ook graag terug. Het onderwijsbeleid van de afgelopen jaren getuigt namelijk niet van stabiliteit, gelet op de gestage toename van regels, verplichtingen en maatschappelijke opdrachten. Veelal met goede bedoelingen, maar dit beheersingsdenken werpt uiteindelijk veel minder vruchten af dan wanneer het uitgangspunt zou liggen bij vertrouwen in de intrinsieke motivatie en deskundigheid op school, en in de gemeenschap daaromheen’, aldus de VBSO-bestuurder.

Personeelstekort

Beide organisaties zien een link naar het personeelstekort. Meer geld en hogere salarissen alleen is niet de oplossing. Haal de (werk)druk van de sector af, stel je verwachtingen van het onderwijs naar beneden bij en leg niet allerlei extra maatschappelijke opgaven op het bordje van de school. ‘De Haagse beheersingsdrang maakt het onderwijs namelijk niet beter.’ Geef juist ruimte aan het onderwijs om vanuit de eigen identiteit onderwijs vorm te geven.

Kansengelijkheid

Wij hadden ook graag gezien dat kansengelijkheid in een breder perspectief wordt gezet. In plaats van symptoombestrijding die als een maatschappelijke opdracht aan de scholen wordt opgedragen, zou het kabinet, om te beginnen, de ouders kunnen ondersteunen: zij zijn immers primair verantwoordelijk voor de opvoeding en vorming van kinderen. Wij juichen het toe als van de vele miljoenen die aan onderwijs worden uitgegeven, ook een deel wordt geïnvesteerd in gezinnen en de toerusting van ouders en in ouderbetrokkenheid bij de school.

 Wij wensen de regering wijsheid in deze onrustige tijd. Daarbij sluiten wij ons van harte aan bij de slotzin van de koning waarin hij noemde dat velen het kabinet wijsheid toewensen en om kracht en Gods zegen bidden.