VGS

Vanuit de wet veiligheid op school zijn alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs verplicht om jaarlijks de veiligheid(sbeleving) van hun leerlingen te monitoren. Deze gegevens zijn voor het voortgezet onderwijs publiek toegankelijk via www.scholenopdekaart.nl. Voor het basisonderwijs zijn deze gegevens echter niet publiek toegankelijk. Een onderbouwing van de geponeerde stelling is dus moeilijk te geven.

Om toch een beeld te krijgen van hoe het christelijk-reformatorisch basisonderwijs ‘scoort’ op veiligheid, deed ik de oproep om de jaarlijkse monitoringsgegevens met ons te delen. Via deze weg herhaal ik graag deze oproep. Bij voldoende reacties komen we graag terug op de stelling. De gegevens kunnen toegestuurd worden aan ondergetekende. VGS gaat vanzelfsprekend vertrouwelijk om met uw informatie. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!