VGS

Maar het is geen nieuws; de Bijbelse opvattingen over huwelijk, relatie en seksualiteit zijn in de achterliggende jaren ongewijzigd. Wat ónze scholen geloven en belijden, op grond van de Bijbel, is in lijn met de vrijheid die we in Nederland kennen: vrijheid van meningsuiting, godsdienst, onderwijs, vereniging enz.

Het reformatorisch onderwijs scoort kwalitatief hoog, ook op het terrein van sociale veiligheid, zoals blijkt uit onderzoeken o.a. van DUO. Op de VGS scholen wordt enorm geïnvesteerd in thema’s als burgerschap, sociale veiligheid en seksuele diversiteit. Mede daardoor is het reformatorisch onderwijs niet éénzijdig: in het onderwijsaanbod ‘spreken we met twee woorden’: de leerlingen worden onderwezen in alles wat de pluriforme en seculiere samenleving inhoud én zij worden onderwezen in wat de Bijbel leert. Reformatorische christenen functioneren dan ook prima in de Nederlandse pluriforme samenleving.

De ophef, de blijvende weerstand is dan ook niet aanvaardbaar en staat in contrast met het pluriforme karakter van ons land.

‘De vrijheid van onderwijs is geen vrijbrief voor slecht of onveilig onderwijs’ stelt Tweede Kamerlid  Paul van Meenen (D’66) op twitter. Eens! Daarom ben ik blij te kunnen constateren dat het reformatorisch onderwijs noch slecht noch onveilig is. Daarbij baseer ik mij op rapporten van de Inspectie voor het onderwijs.

Als VGS hebben we het vertrouwen dat de politiek aan de hand van de juiste feiten, conform het grondwettelijk kader spreekt over het reformatorisch onderwijs en zich niet laat leiden door emotie en commotie.

Namens het reformatorisch onderwijs, álle VGS aangesloten scholen