VGS

Onze reactie op de consultatievragen per ontwikkelteam:

Daarnaast hebben Driestar Educatief en KOC gereageerd op de andere deelgebieden van curriculum.nu, zoals Nederlands, Rekenen & Wiskunde en Bewegen & Sport, zodat vanuit het christelijk-reformatorisch onderwijs gereageerd is op alle deelgebieden.

De volgende en laatste feedbackronde vindt plaats vanaf 8 januari tot en met 25 januari volgend jaar D.V. Zet deze datum alvast in uw agenda, want iedereen mag reageren op de uitkomsten van curriculum.nu. Het is van belang dat ook vanuit het scholenveld reactie wordt gegeven op de curriculumherziening. Want hoe meer reacties er vanuit onze scholen binnenkomen bij de ontwikkelteams, hoe groter de kans dat ze er iets mee doen.

"Vanuit ons christelijk perspectief zouden wij als belangrijkste waarde willen noemen: liefde (tot God en tot de naaste)."
Reactie op consultatievragen ontwikkelteam Burgerschap

In april zullen de uiteindelijke bouwstenen voor het nieuwe curriculum worden gepresenteerd, waarna de politiek aan zet is. De VGS zal ook dan de belangen van het christelijk-reformatorisch onderwijs nauwlettend in de gaten houden.