VGS
Beeld: © Ministerie van Financiën

Aan diverse mensen hebben we de stelling voorgelegd: “Ik hoef geen extra zak met geld, maar …” Een bloemlezing uit hun reacties:

…’het is van groot belang dat de gelden die door de overheid worden gegeven, structureel zijn en niet incidenteel. Dan weet je namelijk waar je voor meerdere jaren aan toe bent en kun je daar veel beter op sturen.’
Bernard Post – Directeur Petrus Dathenusschool Urk

 …’we hebben in het onderwijs rust nodig, in die zin dat we ons volledig kunnen richten op de basisvakken. Wat zou het mooi zijn als we de komende vier jaar kunnen werken aan de uitvoering daarvan, zonder dat het schoolplan moet worden opengebroken, vanwege een wetswijziging op welk vlak dan ook.
Verder is het noodzakelijk dat de overheid niet te veel de inhoud van het burgerschap gaat bepalen.’
Jaap Benschop – directeur-bestuurder Calvijnschool Leerdam

 …’de professionele ruimte om vanuit de eigen identiteit, naar artikel 23, het onderwijs goed vorm te geven. Daarbij zien we uit naar extra stimulerende maatregelen die het leraren- en directeurentekort terugdringen.’
Jan Zwerus – directeur-bestuurder VCOG Betuwe

 …’vraag om rust in het onderwijs. Respecteer daarnaast het eigene van bijzonder onderwijs, geef keuzevrijheid aan ouders om voor bijzonder onderwijs te kiezen.’
W.M. Stouten – toezichthouder ds. D.L. Aangeenbrugschool Terneuzen

 …’heb oog voor het belang van het kunnen uitoefenen van goed werkgeverschap. De (directeur-)bestuurder heeft tijd nodig om serieus werk te maken van sociaal werkgeverschap. De werkgever speelt een grote rol als het gaat om welbevinden, werkplezier en professionalisering van medewerkers. Dit vraagt wel om tijdinvestering in en oprechte aandacht voor het personeel. De beschikbare tijd van een (directeur-)bestuurder moet niet volledig opgaan in gedetailleerde plannen en verantwoordingen die hij op verschillende thema’s moet schrijven, maar heeft juist ruimte nodig om (onderwijskundig) leiding te geven en te werken aan een goede werkomgeving voor de leerkrachten.’
Arno van Buuren – HRM-adviseur VGS

Lees ook: