VGS

In het artikel wordt toegelicht welke maatregelen de overheid wil nemen om het lerarentekort weg te werken. We zien dat er zowel in het PO als in het VO een tekort is, maar met name is het PO nemen de aantal vacatures toe en duurt het langer voordat deze zijn vervult. We lezen dat de ministers Slob en Van Engelshoven (beiden van Onderwijs) zes actiepunten hebben uitgewerkt:

  • Verhoging van de in-, door- en uitstroom bij lerarenopleidingen
  • Vergroting van het aantal zijinstromers
  • Behouden van leraren
  • Meer herintreders
  • Salarisverhoging
  • Innovatie (door bijv. digitale leermiddelen)

Reactie Pieter Moens

Bestuurder Pieter Moens heeft gereageerd op de plannen van de ministers. Volgens Moens heeft het onderwijs een positievere beeldvorming nodig. Verder heeft hij zeker vertrouwen in de plannen van de overheid.

U leest het hele artikel op de website van het Reformatorisch Dagblad. Lees hier meer over de aanpak van de overheid voor het lerarentekort.