VGS

Oud-werknemers hebben volgens de cao-po recht op uitkeringen als WOPO en ZAPO. Deze bovenwettelijke regelingen voerde WWplus eerder uit in opdracht van het ministerie van OCW. Sinds 2019 is de uitvoering gedecentraliseerd en hiervoor ontvangen schoolbesturen een bedrag in de lumpsum.

Schoolbesturen kunnen de bovenwettelijke regelingen zelf uitvoeren, door contracten met UWV en DUO te sluiten en zelf een uitvoerder te zoeken. Een andere optie is gebruik te maken van een raamovereenkomst die de PO-Raad voor schoolbesturen met WWplus heeft afgesloten. Momenteel maken alle VGS-schoolbesturen hier gebruik van. Voor niet-leden van de PO-raad blijven de kosten met de administratieve heffing vooralsnog beperkt. Ons advies is daarom om deel te blijven nemen aan het raamcontract. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.