VGS

Scholen zelf verantwoordelijk

Sinds 1 januari 2019 zijn schoolbesturen zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen. Het gaat om een aantal uitkeringen waar oud-werknemers aanspraak op kunnen maken. 

Deze regelingen zijn in het verleden door OCW rechtstreeks belegd bij WWplus. Sinds 2019 is de uitvoering echter gedecentraliseerd. Hiervoor wordt een bedrag van 1,66 euro per leerling ontvangen in de materiële bekostiging. Schoolbesturen kunnen de uitvoering van deze regelingen nu zelf gaan organiseren. Ze moeten dan zelf contracten afsluiten en een uitvoerder zoeken. Dit kan, maar is een last voor de organisatie. 

Raamcontract PO-raad

Schoolbesturen kunnen daarom deelnemen aan het raamcontract wat de PO-raad heeft afgesloten met WWplus, na een aanbestedingsprocedure. Deelname aan het raamcontract garandeert een goed een continue uitvoering van deze complexe regelgeving. 

Om deel te nemen aan het raamcontract moeten schoolbesturen de mandaat- en volmachtverklaring en de verwerkersovereenkomst ondertekend terugsturen naar de PO-raad. De PO-raad regelt daarna de financiële afwikkeling met WWplus. Scholen krijgen in eerste instantie en voorschotnota en tegen het einde van het jaar een afrekening. De kosten zullen nooit hoger zijn dan het bedrag wat via de lumpsum ontvangen wordt. 

Lidmaatschapseis

De PO-raad heeft het raamcontract afgesloten voor leden. Niet–leden kunnen in 2019 en 2020 ook deelnemen. Zo ontstaat er een overgangsperiode, waarin de niet-leden kunnen nadenken over de gewenste invulling op de langere termijn. De periode zullen wij ons hierover bezinnen. In het najaar van 2019 ontvangen de niet-leden een advies.

 Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag.