VGS

‘De vrijheid van onderwijs is een groot goed’, schrijft de PvdA in haar toelichting op de initiatiefwet, ‘maar deze mag nooit worden misbruikt om kinderen geen gelijke kansen te bieden of te indoctrineren met overtuigingen die haaks staan op de democratische rechtsstaat en de gelijkheid van eenieder.’

Om dat te borgen, wil de partij Grondwetartikel 23 aanpassen: daarin moet een recht op onderwijs, een acceptatieplicht en gelijke kansen, volledige ontplooiing en een burgerschapsopdracht komen.

Concreet stelt de PvdA onder meer voor dat bijzondere scholen voortaan alleen nog recht op overheidsbekostiging hebben als ze toegankelijk zijn voor alle kinderen die de grondslag van de school respecteren. Een school met een gesloten toelatingsbeleid – waar ouders de grondslag moeten onderschrijven – zou dan zijn bekostiging kwijtraken.

Toegang

De VGS en de VBSO zullen in de komende weken samen met andere organisaties een inhoudelijke reactie op de initiatiefwet opstellen. Namens het christelijk-reformatorisch onderwijs denken wij graag met de PvdA mee over de vraag hoe we de toegang voor alle kinderen tot ons onderwijsbestel het best kunnen organiseren en hoe het onderwijs kan bijdragen aan persoonlijkheidsvorming.

Wij roepen iedereen op om daaraan bij te dragen door ons van input te voorzien. Daarnaast stellen we het op prijs als u zelf ook wilt reageren op het wetsvoorstel; neemt u dan gerust contact met ons op.