VGS

Navraag bij de belastingdienst leert dat de gevraagde gegevens pas moeten worden ingestuurd nadat de controleverklaring definitief is afgegeven door de controlerend accountant. Deze jaarrekening met controleverklaring moet worden gepubliceerd op de website van de school. Het publiceren moet uiterlijk 1 juli 2021 worden uitgevoerd, waarna dit formulier moet worden ingevuld en verzonden naar de belastingdienst.  Er wordt op de website van de belastingdienst uitleg gegeven over baten en lasten en hiermee samenhangend wanneer er aangifte moet worden gedaan. Voor onderwijsinstellingen leidt dit echter tot het altijd verplicht invullen van dit formulier.  Voor meer informatie zie de website van de belastingdienst.

Dienstverlening

U dient zelf dit formulier in te vullen, uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Informeer voor de voorwaarden bij uw relatiebeheerder FA. Indien onze hulp nodig is of er vragen zijn met betrekking tot de aan te leveren gegevens verzoeken wij u dit uiterlijk 28 mei aan ons door te geven.