VGS

De publicatie is de eerste van drie publicaties over de personele bekostiging 2021-2022. In het najaar 2021 volgt een tweede publicatie met een bijstelling van de variabelen op basis van nieuwe (loon)ontwikkelingen. Na afloop van het schooljaar volgt de laatste publicatie waarin een eindafrekening wordt gedaan.

Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen uit de nieuwe regeling:

  • Prijsaanpassingen zijn zeer beperkt. Bijstellingen in verband met gestegen loonkosten (o.a. pensioenpremies) worden in de tweede publicatie verwacht.
  • In de bekostiging is nog een loonruimte van circa 0,65% beschikbaar. In 2020 is dit ingezet voor een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering. De structurele inzet is nog onbekend, hier moeten nog afspraken over worden gemaakt in de nieuwe CAO.
  • De prestatiebox eindigt per schooljaar 2021-2022. Het grootste deel van dit budget (ruim 200 euro per leerling) is toegevoegd aan het personeels- en arbeidsmarktbeleid. Circa 92 euro per leerling wordt de komende 2 schooljaren in de nieuwe ‘regeling professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders’ ondergebracht. Deze subsidie kan op school- of bestuursniveau worden besteed. Er dient een bestedingsplan opgesteld te worden (na gesprek hierover tussen bestuur, schoolleider en teams) die voorgelegd wordt aan de P-MR. In het jaarverslag wordt de besteding en wijze van besluitvorming verantwoord.
  • In het personeels- en arbeidsmarktbeleid is budget opgenomen voor werkdrukvermindering. Het regulier basisonderwijs ontvang 252,78 euro per leerling, het speciaal basisonderwijs 397,17 euro per leerling en het (voorgezet) speciaal onderwijs 505,56 euro per leerling.

 

Heeft u vragen over de bekostiging? Neem gerust contact op met uw financieel adviseur.