VGS

Leertouwer onderzocht of de positie van bestuurders en toezichthouders van scholen voldoende democratisch geregeld is. Bij de besluitvorming op scholen wordt te weinig rekening gehouden met de zeggenschap van met name leerlingen en hun ouders, zo concludeert hij. Hij wijt dat aan gebrekkige wetgeving in het onderwijs op dit punt. Democratische tekortkomingen bestaan ​​nog steeds in stichtingen, terwijl verenigingen vooral te maken hebben met democratische duplicaties als gevolg van de onderwijswetgeving.

Leertouwer schetst in zijn onderzoek verschillende juridische varianten die bijdragen aan betere besluitvorming waarbij er sprake is van zeggenschap van alle ouders van de leerlingen. Daarbij zijn diverse varianten gebaseerd een verplicht lidmaatschap van alle ouders van de schoolvereniging. Met zijn onderzoek hoopt de promovendus een bijdrage te leveren aan een meer democratische besluitvorming in het onderwijs.

De VGS feliciteert Gijsbert Leertouwer van harte met het behalen van de doctorstitel. Jarenlang wetenschappelijk onderzoek ligt hieraan ten grondslag. We zien uit naar een ongetwijfeld boeiende gedachtewisseling over de inhoud van zijn proefschrift.