VGS

De profielorganisaties, waaronder de VGS, zijn voorstander van een goede medezeggenschap als onderdeel van de checks en balances binnen een schoolorganisatie en van een cultuur “waarin een goed gesprek gevoerd wordt over de onderwijskwaliteit en de manier waarop financiële en inhoudelijke keuzes daaraan kunnen bijdragen.” Het voorliggende wetsvoorstel en in het bijzonder het onderdeel dat betrekking heeft het genoemde instemmingsrecht, draagt hier naar onze mening echter niet aan bij en kan zelfs negatief uitpakken voor de gewenste cultuur. Een cultuur laat zich sowieso niet bij wet regelen. En een werkelijk “goed gesprek” zal niet afhankelijk zijn van de aard van het recht dat de MR heeft. Hier kunt u onze gezamenlijke reactie lezen.